Препоръчителни имплантатни размери

Препоръчителни имплантатни размери

Схема на зъбите на горна и долна челюст, предоставена на нашия екип от Dentium - Южна Корея, компания производител на имплантатните системи Implantium и Superline. Схемата е чисто ориентировъчна и не налага никакви задължителни размери за различните зъби на двете челюсти - служи само за първоначална ориентация при предоперативното изследване на пациента. Все пак е добре да се следват някои насоки, определени в резултат на дългата клинична практика на създателите на системата и на различни клиницисти и преподаватели, с които Dentium си сътрудничи непрекъснато. Така например в областта на моларите винаги е по-добре да се използва надстройка с по-голям напречен диаметър - короната на молара е нещо доста масивно и зъботехническата работа е доста улеснена, когато върху широка основа се изгражда корона с голям размер. Добри резултати се получават при поставяне на надстройки с диаметър 6.5 мм. Обратно, при протезиране в областта на долните резци винаги е удачно да се използва надстройка с по-малък напречен размер, или в случая 4.5 мм. В началото на своята кариера всеки имплантолог може да бъде подведен - големият размер на импланта не винаги означава че ще се получи добър резултат с голям размер надстройка. Във въпросната област (долни централни резци) почти винаги има предостатъчно количество кост - мандибуларната симфиза вкостява рано, за да осигури стабилност в развитието и функцията на двата долночелюстни израстъка, на всичкото отгоре костта е силно минерализирана и с гъсто преплетена колагенова мрежа, която служи за матрикс. В такива случаи имплантолозите нерядко с ентусиазъм поставят огромен размер импланти - например 5/15 (система TBR), 7/12 (Implantium и Superline). Изненадата идва после, когато дойде моментът за протезиране - върху широка основа зъботехникът трябва да моделира зъбче с малък размер на короната, който процес на моделиране е съпроводен с черни проклятия от страна на зъботехника, понякога достигащи до тотално отричане на имплантологията. Тук точно проличава едно основно предимство на системите с конична връзка - Implantium, Superline, Ankylos, Imtec, Straumann, Bicon и т.н. При тези системи е възможна комбинация между малък имплант и голяма надстройка, както и между голям имплант и малка по размер надстройка. Това ги прави по-универсални в сравнение със системите с друг вид връзка, при които ширината на платформата е фиксирана - TBR, Nobel - Biocare, Bredent и други. При поставен имплант TBR с диаметър 5 мм. геометрично няма как да се постигне по-тясна основа на короната. Тук някои биха възразили: при долно резци се поставя имплант с по-тесен размер и се решава въпросът. Възможно е - но защо да не се използва голямата костна база, за да се осигури по-добро задържане на имплантата? Имплант с диаметър 3.4 мм. има едни компенсаторни възможности, а такъв с диаметър 7 мм. - съвсем други. Немалко значение има и финансовата част - при по-голям размер на имплантатите напълно сигурни резултати се получават и при поставяне на шест имплантата върху тотално обеззъбена долна челюст, а при по-малък минималният брой е осем импланта. Това е в полза на пациента и на пръв поглед е във вреда на личните финанси на зъболекаря; при по-задълбочен анализ обаче, извън ефимерни и отвлечени неща като Хипократовата клетва, се стига до извода че винаги когато зъболекарят намира най-оптималното решение за пациента от естетическа, функционална и финансова гледна точка, се стига до дългосрочни ползи. Доволният пациент води още един, а недоволният връща двама :-).

www.dentalimplants.bg    www.implantium.bg    www.superline.bg    www.ralev-dental.bg    www.maxillofacial.bg    Имплантатна повърхност

www.bg-dentist.net    www.omegadentagroup.net    Зъболекари в България    Орална хирургия    Имплантати Superline    Какво е тейпър?

www.ralev-dental.com    www.bg-dentist.com    www.omegadentagroup.com    www.bg-tourinfo.com    www.investor-bg.com    Партньори на Ралев Дентал

Два зъба върху един имплант

На тази снимка е показан случай, при който е използвана прекалено голяма надстройка в областта на долните централни резци. На гипсовия модел нещата се виждат възможно най-ясно - в устната кухина лигавицата беше прекалено дебела и скриваше зъбния имплант и абатмънта изцяло. Зъботехникът е врял и кипял в областта на имплантологията и се е напатил от трудни имплантологични случаи, поради което веднага е намерил решение - два зъба върху основата на един и проблемът е решен. В някои случаи сме поставяли розова керамика, за да се имитира зъбен венец; в случая преценихме, че няма достатъчно място за нанасяне на такава керамика в областта на интерденталната папила. Лигавицата бързо покри проблемния участък и пациентът прецени лечебния резултат като добър от гледна точка на естетиката.

В много други случаи също има препоръчителни имплантатни размери; освен това има и някои предимства на различните имплантатни системи, които осигуряват по-дпбър клиничен резултат при различни участъци. Така например при липсващ горен централен резец, при условие че няма да се имплантира имедиатно, препоръчваме система TBR, размер 5/15 мм. В случая диаметърът е 5 мм. - достатъчна ширина, за да може зъботехникът да моделира на широка основа.

Tapered design - предимства и недостатъци    Maxillofacial surgery    Нашата рекламна емисия

Партньори на Ралев Дента АД    Имплантология    Емисия RSS за Република България

При този клиничен случай става въпрос за липсващ горен централен резец на жена на възраст 26 години, избит в резултат на травма около 9 месеца преди имплантирането. Поставен е имплантат от системата TBR с диаметър 5 мм. Вижда се че дори при такъв голям диаметър понякога трябва да се моделира корона със значителен екватор - разстоянието между зъби 12 и 21 е доста голямо, а пациентката не съобщава за диастема преди загубата на зъба.